Služby

Služby spoločnosti Technická údržba budov s. r. o.

Ponúkame služby v technickej oblasti vodoinštalácií, vykurovania, elektroinštalácií, zámočníckych prác, zimnej a letnej údržby priestranstiev a všetky ostatné služby, ktoré sú potrebné pre udržanie budovy v dobrom technickom stave.

Výmena vodomerov

Vodomery ako merače pretečeného objemu studenej a teplej vody sú v zmysle zákona 142/2000 Z.z. určené meradlá. Používateľ určeného meradla je povinný zabezpečiť následné overenie, ktoré nasleduje po prvotnom overení. Čas platnosti overenia je 4-roky pre vodomer na teplú vodu a 6-rokov na studenú vodu.

Čítať: výmena vodomerov

Ciachovanie vodomerov

Ciachovanie vodomerov je odborne povedané metrologická kontrola a z hľadiska metrologickej kontroly sa meradlá rozdelujú na určené a neurčené. Kategóriu určených meradiel popisuje zákon č. 142/2000z.z. o metrológii. Vodomery a merače tepla patria medzi určené meradlá, pretože sú používané na merania súvisiace s platbami.

Čítať: ciachovanie vodomerov

Výmena meračov tepla

Merače tepla sa odlišujú od pomerových rozdelovačov vykurovacích nákladov (PRVN), ktoré sú umiestnené na radiátoroch tým, že sa skladajú z troch častí, kde prietokomerná časť meria prietok teplonosného média,teplotné snímače merajú vstupnú a výstupnú teplotu teplej vody a kalorimetrické počítadlo zaznamenáva údaje spotrebovaného tepla.

Čítať: výmena meračov tepla

Ciachovanie meračov tepla

Výrobu tepla, rozvod tepla, práva a povinnosti osôb, ktoré dodané teplo využívajú na vlastnú spotrebu upravuje zákon č. 657/2004 Z.z. o energetike. Ciachovanie - overenie určeného meradla je povinný zabezpečiť dodávateľ tepla.

Čítať: ciachovanie meračov tepla

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov

Máme pre Vás vypracovaný cenník na vyžiadanie. Vyžiadať cenovú ponuku

Cenová ponuka a obliadka zadarmo

Cenovú ponuku vám vypracujeme na požiadanie. Všetkým klientom ponúkame obhliadku miesta montáže úplne bezplatne. Kontaktujte nás.

Technická údržba budov s. r. o.

Spoločnosť Technická údržba budov s. r. o. bola založená v roku 2012 s cieľom špecializovať sa na výmenu vodomerov, meračov tepla a zabezpečiť služby komplexnej starostlivosti o údržbu budov.

kontakt | referencie | cenová ponuka

Cenová ponuka

Vyžiadajte si cenovú ponuku prostredníctvom online formuláru alebo nám zanechajte vaše telefónne číslo a my vám zavoláme späť.

Neváhajte nás kontaktovať aj telefonicky na
0948 140 760

Zavoláme Vám?Sídlo

Snežienková 9
Bratislava 831 01

Kontaktujte nás

0948 140 760
ks.but@ofni

© 2012 www.tub.sk

Všetky práva vyhradené
Späť na úvod