Ciachovanie vodomerov

Ciachovanie vodomerov

Podrobnosti Cenová ponuka

Ciachovanie vodomerov

Ciachovanie je odborne povedané metrologická kontrola a z hľadiska metrologickej kontroly sa meradlá rozdelujú na určené a neurčené. Kategóriu určených meradiel popisuje zákon č. 157/2018 z.z. o metrológii.

Interval metrologickej kontroly, ciachovania vodomerov

Vodomery a merače tepla patria medzi určené meradlá, pretože sú používané na merania súvisiace s platbami. Interval metrologickej kontroly (ciachovania) určených meradiel stanovuje slovenský Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vo vyhláške ÚNMS č. 210/2000 Z.z.

Vodomery ako merače pretečeného množstva vody sa overujú podľa tejto vyhlášky na studenú vodu každých 5-rokov a na teplú vodu každých 5-rokov.Takisto aj merače tepla a ich členy sa overujú každých 5-rokov.

Povinnosť ciachovať vodomery

  • ciachovanie vodomerov na studenú vodu je povinné každých 5 rokov
  • ciachovanie vodomerov na teplú úžitkovú vodu je povinné každých 5 rokov

čas ciachovania vodomerov

Presnosť ciachovania vodomerov ovplyvňuje

  • fyzikálne a chemické látky pretekajúcej vody
  • teplotu a tlak pretekajúcej látky
  • trieda presnosti meradla, tzv. technická nedokonalosť vodomeru
  • správna dimenzia meradla pri zabezpečení reálneho maximálneho odberu
  • dodržanie predpísanej technológie pri montovaní vodomeru
  • zosúladenie koncoročných bytových odpočtov
  • dodržanie predpísaných lehôt ciachovania meradla podľa zákona

Cenová ponuka a obliadka zadarmo

Cenovú ponuku vám vypracujeme na požiadanie. Všetkým klientom ponúkame obhliadku miesta montáže úplne bezplatne. Kontaktujte nás.

Technická údržba budov s. r. o.

Spoločnosť Technická údržba budov s. r. o. bola založená v roku 2012 s cieľom špecializovať sa na výmenu vodomerov, meračov tepla a zabezpečiť služby komplexnej starostlivosti o údržbu budov.

kontakt | referencie | cenová ponuka

Cenová ponuka

Vyžiadajte si cenovú ponuku prostredníctvom online formuláru alebo nám zanechajte vaše telefónne číslo a my vám zavoláme späť.

Neváhajte nás kontaktovať aj telefonicky na
0948 140 760

Zavoláme Vám?Sídlo

Snežienková 9
Bratislava 831 01

Kontaktujte nás

0948 140 760
ks.but@ofni

© 2012 www.tub.sk

Všetky práva vyhradené
Späť na úvod