Overenie meračov tepla

Merače tepla sa odlišujú od pomerových rozdelovačov vykurovacích nákladov (PRVN), ktoré sú umiestnené na radiátoroch tým, že sa skadajú s troch častí kde prietokomerná časť meria prietok teplonosného média,teplotné snímače merajú vstupnú a výstupnú teplotu teplej vody a kalorimetrické počítadlo zaznamenáva údaje spotrebovaného tepla.

Takisto ako pri vodomeroch je aj pri meračoch tepla povinný užívateľ dať overiť respektíve ociachovať merač tepla každé štyri roky. Spoločnosť Technická údržba budov za vás zariadi všetky potrebné úkony pri overovaní určených meradiel aj s demontážou a montážou za najlepšie ceny na trhu, ktoré nájdete v našom cenníku: cenník výmeny meračov tepla.

Pred samotnou objednávkou overenia meračov tepla je nutné poznať stavebnú dľžku, výrobcu a dôležité parametre, ktoré zaistíme obhliadkou na mieste montáže zdarma. Takisto vám zdarma poskytneme medzikus počas doby overovania merača tepla.

cenová ponuka montáž vodomeru