Kontakt

Technická údržba budov s r.o.
Snežienková 9
831 01 Bratislava
tel.: 0948 140 760
info@tub.sk

Spoločnosť Technická údržba budov s r.o. sa zaoberá komplexnou starostlivosťou o technické zariadenia v nehnuteľnostiach, ktoré sú potrebné pre udržanie budovy v dobrom technickom stave. Zabezpečíme všetky potrebné práce spojené s výkonom správy a údržby budov, ktoré v niektorých spoločnostiach zabezpečujú viaceré firmy na objednávku.

Sme spoločnosťou, ktorá vám ponúka služby v oblasti vodoinštalácií, vykurovania, elektroinštalácií zámočnícke, zimnú a letnú údržbu priestranstiev a všetky ostatné služby, ktoré v objektoch zabezpečuje funkcia údržbára. My vám však k tomu poskytneme aj servis,ako sú servis kotolní, klimatizácie, overenie respektíve ciachovanie a výmena vodomerov alebo overenie meračov tepla, revízne správy na elektroinštalácie,...atď. Pre výkon všetkých týchto úkonov máme potrebné osvedčenia.

Kontaktujte nás online cez formulár: