Predaj bytových vodomerov

Merače tepla Kamstrup multical

Bytový vodomer Maddalena TT-CD SD

Bytový vodomer Maddalena TT-CD SD - jednovtokový suchobežný vodomer
- montážna poloha horizontálna aj vertikálna v triede presnosti B
- na studenú vodu 3O°C, alebo 90°C na teplú vodu
- vysoká antimagnetická ochrana
- vysoká citlivosť od 8l/hod
- možnosť dodania s impulzným výstupom, rádiovým modulom
- Prietok Qn 1,5 m3 DN 15
- Stavebná dĺžka 110 mm
Na tieto vodomery poskytujeme záruku počas celej doby platnosti overenia! To je 6 rokov na studenú vodu a 4 roky na teplú vodu.

Cena: 12,90 € s DPH
kontaktujte nás

Bytový vodomer Sensus Residia Jet.

Bytový vodomer Sensus Residia Jet. - Jednovtokový suchobežný vodomer
- montáž do horizontálnej aj vertikálnej polohy
- na studenú vodu 30°C , alebo na teplú vodu 90°C
- možnosť dodania s impulzným výstupom, rádiovým modulom
- s prietokom Qn 1,5m3
- stavebná dĺžka 110mm

Cena: 12,90 € s DPH
kontaktujte nás

Bytový vodomer Zenner ETK, ETW

Bytový vodomer Zenner ETK, ETW - Jednovtokový suchobežný vodomer
- montáž do horizontálnej aj vertikálnej polohy
- na studenú vodu 30°C , alebo na teplú vodu 90°C
- možnosť dodania s impulzným výstupom, rádiovým modulom
- s prietokom Qn 1,5m3
- stavebná dĺžka 110mm

Cena: 13,00 € s DPH
kontaktujte nás

Podbatériový bytový vodomer Istameter

Podbatériový bytový vodomer Istameter - Viacvtokový suchobežný vodomer
- montáž do horizontálnej aj vertikálnej polohy
- na studenú vodu 30°C , alebo na teplú vodu 90°C
- odolné vplyvu magnetu
- s prietokom Qn 1,5m3

Cena: 15,90 € s DPH
kontaktujte nás

Bytový vodomer Powogaz s rádiovým modulom

Bytový vodomer Powogaz s rádiovým modulom - Jednovtokový suchobežný vodomer
- Rádiový modul na odpočet stavu vodomerov bez vstupu do bytu
- Životnosť batérie je 10 rokov + 1 rok rezerva
- Antimagnetická ochrana
- montáž do horizontálnej aj vertikálnej polohy
- na studenú vodu 30°C , alebo na teplú vodu 90°C
- s prietokom Qn 1,6m3
- stavebná dĺžka 110mm

Cena: 37,20 € s DPH
kontaktujte nás