Výmena vodomerov

Čas platnosti overenia je 5-rokov pre vodomer na teplú vodu a 5-rokov na studenú vodu
Cenovú ponuku na výmenu vodomerov vám vypracujeme na požiadanie

Cenová ponuka

Výmena vodomerov
studenej a teplej vody

Vodomery ako merače pretečeného objemu studenej a teplej vody sú v zmysle zákona 157/2018 Z.z. určené meradlá. Používateľ určeného meradla je povinný zabezpečiť následné overenie, ktoré nasleduje po prvotnom overení. Čas platnosti overenia je 5-rokov pre vodomer na teplú vodu a 5-rokov na studenú vodu.

Demontáž a montáž určených meradiel môže vykonávať iba osoba, ktorá je držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie a je registrovaná na ÚNMS.

Nová vyhláška 161/2019 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá nahrádza vyhlášku 210/2000. K jedným z predmetov úpravy patrí aj § 8 Čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel a spôsob počítania času platnosti overenia.

čas platnosti overenia a výmeny vodomerov

Čas platnosti overenia 5 rokov pre studenú aj teplú vodu platí pre bytové vodomery uvedeného do používania od 1.8.2019.Obliadka zdarma

Všetkým klientom ponúkame obhliadku miesta montáže úplne bezplatne. Dohodnime si spoločný termín obliadky ešte dnes.

Kontaktujte nás pre termín

Typy vodomerov delíme podľa

  • stavebnej dĺžky 60mm, 80mm, 110mm, 130mm...
  • výrobcu Zenner, Sensus, Ista, Enbra, Prema...
  • funkcie antimagnetic,rádiový prenos,antivandal...
  • triedy presnosti A,B,C,D
  • princípu činnosti mechanické, ultrazvukové, elektromag...
  • objemu prietoku Qn 1,5 2,5 3,5 6 10 v m3/h

výmena vodomerov v Bratislave

Priebeh výmeny vodomerov

Obhliadka miesta montáže

Pred samotnou montážou je nutné vykonať obhliadku miesta montáže a následne zadať termín, ktorý je dohodnutý so správcom a zástupcom vlastníkov bytov.

Oznámenie 14 dní vopred

Vyvesený oznam bude minimálne 14 dní pred samotnou realizáciou výmeny vodomerov. Taktiež je nutné zabezpečiť kľúče od rozvodov vodovodu pre možné uzavretie stúpačky v prípade výmeny uzatváracieho ventilu, alebo havárie na potrubí v bytoch.

Montáž výmeny vodomerov

Montáž vodomerov sa uskutočňuje v troch kolách, aby boli zabezpečení všetci užívatelia bytov, ktorí v predchádzajúcom kole nemohli sprístupniť byt. V prípade, že sa nesprístupní byt alebo priestor na výmenu vodomeru v troch kolách, je obvyklé spoplatniť náklady v réžii užívateľa bytu. Vodomer po skončení platnosti overenia je neplatný a nemožno podľa neho fakturovať spotrebu vody v byte.

Technická údržba budov s. r. o.

Spoločnosť Technická údržba budov s. r. o. bola založená v roku 2012 s cieľom špecializovať sa na výmenu vodomerov, meračov tepla a zabezpečiť služby komplexnej starostlivosti o údržbu budov.

kontakt | referencie | cenová ponuka

Cenová ponuka

Vyžiadajte si cenovú ponuku prostredníctvom online formuláru alebo nám zanechajte vaše telefónne číslo a my vám zavoláme späť.

Neváhajte nás kontaktovať aj telefonicky na
0948 140 760

Zavoláme Vám?Sídlo

Snežienková 9
Bratislava 831 01

Kontaktujte nás

0948 140 760
ks.but@ofni

© 2012 www.tub.sk

Všetky práva vyhradené
Späť na úvod