Výmena vodomerov

Vodomery ako merače pretečeného objemu studenej a teplej vody sú v zmysle zákona 142/2000 Z.z. určené meradlá. Používateľ určeného meradla je povinný zabezpečiť následné overenie, ktoré nasleduje po prvotnom overení. Čas platnosti overenia je 4-roky pre vodomer na teplú vodu a 6-rokov na studenú vodu. Demontáž a montáž určených meradiel môže vykonávať iba osoba, ktorá je držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie a je registrovaná na ÚNMS.

Cenník výmeny vodomerov je určovaný podľa toho, aké parametre sú potrebné na konkrétnom mieste a želaní zákazníka /napríklad repasovaný vodomer, alebo nový, s rádiovým odpočtom, antimagnetické...atď

cenová ponuka montáž vodomeru

Predaj bytových vodomerov

Typy vodomerov

  • podľa stavebnej dĺžky 60 mm,80 mm,110mm, 130mm...atď
  • podľa výrobcu Zenner, Sensus, Ista, Enbra,Prema...atď
  • podľa funkcie antimagnetic,rádiový prenos,antivandal...atď
  • podľa triedy presnosti A,B,C,D
  • podľa princípu činnosti mechanické,ultrazvukové,elektromagnetické...
  • podľa objemu prietoku Qn 1,5 2,5 3,5 6 10 v m3/h

Priebeh výmeny vodomerov

Pred samotnou montážou je nutné vykonať obhliadku miesta montáže a následne zadať termín, ktorý je dohodnutý so správcom a zástupcom vlastníkov a vyvesený oznam minimálne 14 dní pred samotnou realizáciou výmeny vodomerov. Taktiež je nutné zabezpečiť kľúče od rozvodov vodovodu pre možné uzavretie stúpačky v prípade výmeny uzatváracieho ventilu, alebo havárie na potrubí v bytoch.

Montáž vodomerov sa uskutočňuje v troch kolách, aby boli zabezpečení všetci užívatelia bytov, ktorí v predchádzajúcom kole nemohli sprístupniť byt. V prípade že sa nesprístupní byt,alebo priestor na výmenu vodomeru v troch kolách je obvyklé spoplatniť náklady v réžii užívateľa bytu. Vodomer po skončení platnosti overenia je neplatný a nemožno podľa neho fakturovať spotrebu vody v byte.

Galéria výmeny vodomerov